การทดสอบในมนุษย์และการทำเช่นนี้จะต้องใช้เวลาและเงิน