นักการเมือง กองทัพ นักวิชาการร่วมงานรำลึกพฤษภาประชาธรรม